Bacterien spelen een belangrijke rol in de vorming van goudnuggets in Australie zo bijkt uit een recent onderzoek gepubliceerd in Science. Het artikel geeft een overzicht van de bevindingen van het Cooperative Research Centre for Landscape Environments and Mineral Exploration (CRC LEME) project uitgevoerd door CSIRO medewerker Dr. Frank Reith (afb. 1). Zijn onderzoek toont aan dat bacterien een belangrijke rol spelen in de vorming van secundaire gouddeeltjes. Zijn onderzoek aan goudkorrels van de Tomakin Park' en 'Hit and Miss' goudmijnen in New South Wales en Noord-Queensland heeft geleid tot de ontdekking dat speci-fieke bacterien aanwezig op de goudkorrels goud precipiteerden vanuit een oplossing.

, , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

T. Kloprogge. (2007). Bacteriën vormen goudnuggets. Gea, 40(4), 124–124.