Het zal weinigen zijn ontgaan dat 2007 het Linnaeusjaar was. De 300 jaar geleden geboren Zweedse geleerde heeft met zijn 'Systema Naturae' en zijn vastberaden doorvoering van de binaire nomenclatuur een belangrijke stap voorwaarts gedaan in de ordening van de levende wezens. Hoewel Linnaeus' kunst-matige classificatie van groot belang was en nog is, wordt er al tijden gemorreld aan de door hem gelegde grondslagen. Leuk zal de ijdele Linnaeus dat niet gevonden hebben, hijzelf typeerde immers zijn belangrijkste werk als volgt: Systema Naturae (is een) meesterwerk dat men nooit genoeg kan herlezen en nooit te veel zal prijzen.

, , , ,
Gea

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

H. Bruens. (2007). Als Linnaeus het eens wist … Veranderingen in de taxonomie. Classificatie van flora en fauna nu via genetische eigenschappen. Gea, 40(4), 138–140.