Sinds september van dit jaar is RAVON een nieuwe werkgroep rijker: de Werkgroep Adderonderzoek Nederland (WAN). De beide initiatiefnemers, Ton Lenders en Pedro Janssen constateerden dat een aantal adderpopulaties in Nederland in hun voortbestaan wordt bedreigd, terwijl bij andere adderpopulaties hiervan geen sprake is. Om tot goede beschermings- en beheersmaatregelen te komen, zijn populatieonderzoeken nodig in verschillende onderzoeksgebieden. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de winter- en zomerverblijfplaatsen van (deel)populaties van adders en hun migratieroutes. Deze populatieonderzoeken zijn dan ook het hoofddoel van de WAN.

, , , , ,
RAVON

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

Pedro Janssen. (2000). Werkgroep Adderonderzoek Nederland (WAN). RAVON, 3(3), 56–57.