Klimaatverandering is misschien het meest besproken onderwerp in de media in het laatste decennium. Iedereen heeft inmiddels gehoord dat de aarde opwarmt, dat dit slecht is en dat dit verschijnsel in de toekomst rampzalige gevolgen zal hebben voor de natuur, voor het gehele leven op de planeet en voor de mensheid in het bijzonder. Door de jaren heen is er een toekomstig scenario ontstaan voor de aarde dat door de media, vele politici en milieuactivisten aan de publieke opinie wordt gepresenteerd. Kernpunten van dat scenario zijn: zeespiegelstijging, intensivering van natuurrampen zoals overstromingen door de rivieren en door zeeën, smelten van gletsjers, verwoestijning van grote gebieden, ontbossing, voedseltekort, drinkwaterschaarste, honger, uitbraak van ziekten, uitputting van natuurlijke energiebronnen, oorlogen, uitsterven van grote aantallen soorten planten en dieren, etc. Met andere woorden een apocalyptisch beeld. Voor dit scenario wordt een overkoepelend begrip ’global warming‘ gebruikt (de wereldwijde opwarming), waarmee de zwart gekleurde toekomst wordt aangeduid die ons te wachten staat, maar ook bezorgdheid wordt geuit over de veranderingen. Het begrip global warming is in de media zeer negatief getint en met dit beeld worden we allen continu bestookt. Onlosmakelijk wordt er CO2 aan de globale opwarming gekoppeld. Deze stof wordt gezien als grootste boosdoener in het geheel.