holoceen, klimaatverandering, kleine ijstijd
GEA

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

W. de Vries. (2011). Klimaatveranderingen in het Pleistoceen en Holoceen: de Kwartaire IJstijd – deel 2: het Holoceen. GEA, 44(1), 26–28.