sulfiden, oxiden, hydroxiden, carbonaten, boraten, sulfaten, arsenaten, fosfaten, vanadaten, silicaten
GEA

Copyright: GEA/auteur

Stichting Geologische Aktiviteiten

W. Moorer. (2010). Mangaanmineralen: niet alleen maar zwart. GEA, 43(4), 106–111.