Dit district ligt ten zuiden van de geul Samber en Maas, oostelijk sluit het aan op de Eifel en in het zuiden ligt het tegen het Bekken van Parijs. Het gehele district wordt onderverdeeld in: 1. de streek tussen Samber en Maas, 2. de Maasvallei van Givet tot Namen, 3. Condroz ten oosten van de Maas, 4. de Ardennen ten zuiden van de voorgenoemde delen. Het deel dat in het algemeen genomen uitsteekt boven de 550 m grens wordt samengebracht in het District van de Hoge Ardennen. Het Onderdistrict van de Ardennen bestaat uit zachtglooiende hoogvlakten, met een aanmerkelijk strenger klimaat dan de rest van België. Lemige gronden met de valleien ingesneden tot op de harde rotsen van kwartsieten en fylladen, die in het algemeen “zuur” verweren.