Voor het eerst sinds jaren (de laatste keer was de voorjaarsexcursie van ’53 naar Voorne) is er nu op Ameland weer systematisch naar lichenen gekeken, zodat dit verslag weer van een lichenenlijst vergezeld gaat. Zoals wel te verwachten was, is de Amelander lichenenflora vooral dank zij de nog zuivere lucht nog rijk, wat in onze 71 soorten tellende lijst wel tot uitdrukking komt. Deze lijst zal natuurlijk nog geenszins volledig zijn. Vooral aan epilithen is onvoldoende aandacht besteed.