Omdat de excursie naar een zandgrondgebied ging, viel er een rijke serie Cladonia’s te verwachten. We vonden ze dan ook op vrijwel alle terreinen, met een twintigtal soorten. Andere interessante terrestrische lichenen die aangetroffen werden zijn Baeomyces roseus, B. rufus, Collema limosum en Peltigera spuria, van het Elsener veld. Op steentjes in de leemgroeven werden soorten gevonden uit het Lecidea erratica-gezelschap dat epilithisch op kleine zwerfstenen groeit: Lecidea erratica en Trapelia coarctata. Op epilithen van beton en andere anthropogene standplaatsen werd niet gelet. De epiphyten vertoonden het bekende Nederlandse beeld: Lecanora conizaeoides overheerst en is alom tegenwoordig. Andere soorten werden aangetroffen op dikke eiken langs de laan bij Klein Veldhuis, Steenbrugge, en op wilgen langs de IJssel. Het landgoed Klein-Rande, dat door zijn oude bomen de beste kansen leek te bieden op bijzondere soorten, viel tegen. Vermeldenswaard is Schismatomma decolorans, op de overhellende zijde van een oude eik langs de vijver. Deze soort is pas kort geleden voor ons land herkend. Ze is gevonden op een aantal plaatsen in Friesland en NW. Overijssel, op Voorne en op Walcheren, op de overhellende zijde meestal van dikke eiken. Op enkele kromme eiken in een aangrenzend bos stond Parmelia revoluta, en om het landgoed verdere schande te besparen vonden Maarten Brand en Pim van der Knaap toen op de voet van een beuk Graphis scripta en Porina chlorotica var. carpinea. De epiphyten-vondsten op zondag zijn het apart vermelden niet waard.