Correctie op verslag van de excursie naar Nijmegen en omgevin:; Tijdens de excursie naar Nijmegen en omgeving (Buxb. 22 (l/2), 19,68) werd in het bronnet jesbos op de Duivelsberg een mos verzameld, waaraan in het veld de naam Hygroambljistegium tenax (Hedw.) Jenn. werd gegeven (l.c. p. 6). Van de vinder ontving ik aldaar wat materiaal. Onlangs bekeek ik dit nog eens, waarbij bleek dat het materiaal zonder twijfel behoorde tot Cratoneuron filicinum (Hedw.) Roth. Temeer daar deze laatste soort niet voorkomt in de soortenlijst van de excursie, het waarschijnlijk dat H. tenax voor de ”Duivelsberg” moet vervallen.