De tekende bryoloog Watson geeft in dit boekje een summier en gezien de omvang noodzakelijkerwijs vrij oppervlakkig overzicht van een aantal deelgebieden van de bryologie. Na een inleidende beschrijving van enkele standaardvoorbeelden – Funaria hygrometrica, Polytrichum, Sphagnum – behandelt hij enkele aspecten van de systematiek, de evolutie, de genetica en, wat uitgebreider, de oecologie van de bladmossen. Het geheel wordt afgerond met een (wel wat korte) literatuurlijst ten behoeve van diegenen die meer informatie wensen. Het boekje bevat veel informatie in klein bestek, het is bovendien rijk geïllustreerd met vaak zeer goede foto’s en tekeningen. Het Engels is echter vaak niet bepaald eenvoudig, er worden ook nogal wat algemeenbiologische vaktermen gebruikt die onverklaard blijven. Al met al is dit een fraai ogend boekje, dat mede gezien de lage prijs zeker aan te bevelen is.