Deze excursie werd in dit gebied gehouden mede op verzoek van één onzer, teneinde gegevens te verkrijgen voor een inventarisatie en evaluatie van natuurgebieden op de Veluwe. Het gevolg was, dat liefst zoveel mogelijk terreinen bezocht moesten worden. Doordat er 3 dagen beschikbaar waren, en 30 deelnemers, die telkens over 3 excursies verdeeld werden, lukte dat goed. Een zekere voorbereiding en organisatie was hiervoor onontbeerlijk. Door het grote aantal excursies, die gescheiden van elkaar opereerden is het niet mogelijk persoonlijke voorvallen te vermelden. Het weer was wisselvallig met enkele buien, met alleen op de laatste middag zware regenval.