Ook in 1970 heeft de KNNV een weekend belegd om vooral beginners behulpzaam te zijn bij de eerste stappen op het vaak niet gemakkelijke pad van de mossenstudie. De heer en mevr. Van Vliet hadden hiervoor een goed onderkomen gevonden in de Hessenheem bij Markelo. Het weer zat dit jaar niet erg mee. Op de zaterdag konden we gelukkig toch nog wat doen in het veld, alhoewel het vrij koud was en aan het slot van de middagexcursie het licht begon te sneeuwen. De verrassing en teleurstelling kwamen op de zondagmorgen toen we bij het ontwaken ontdekten, dat er buiten een flink pak sneeuw lag. Het plan was op deze dag per auto naar het Elsenerveen te gaan. Dat had nu weinig zin. Van Vliet stelde voor nu maar een flinke sneeuwwandeling te maken en de rest van de zondag te gebruiken om binnen mossen te determineren. We hadden immers ook de beschikking over twee microscopen. Deze wandeling hebben we toen toch maar in de richting van het Elsener veen gemaakt. Toen we eenmaal op pad waren viel de hoeveelheid sneeuw nogal mee en de afstand naar het veen was te voet ook wel te overbruggen. Zodoende hebben we in dit veen, dat vegetatief gezien niet ven zo’n beste kwaliteit was, toch nog wel wat soorten kunnen vinden. Toen we omstreeks één uur weer terug waren in de Hessenheem hebben we binnen gezamenlijk nog wat soorten gedetermineerd. Op de zaterdagavond hield Nol Luitingh een uitstekende voordracht over de mossenstudie. Hij liet de aanwezigen een stel schitterende dia’s zien van onder meer cellen, bladvormen, bladaanhechting, coupes en wat er zo nog al meer aan een mos te zien is. Zijn toelichting bevatte ook veel adviezen hoe men met mossen moet omgaan om ze goed en duidelijk met het microscoop te kunnen bestuderen. De tabel van Margadant plus de atlas van Landwehr vormen een uitstekende combinatie voor de studie van de Nederlandse bladmossen. Hij hoopte dat spoedig een nieuwe tabel van Margadant beschikbaar zal zijn en dat Landwehr een atlas van de levermossen het licht zal doen laten zien. Bij elk instructief mossenweekend hebben wij gemerkt, dat zonder deze twee boeken het voor beginners vaak zeer moeilijk is over de eerste problemen heen te komen. De buitenladse literatuur is voor hen vaak te ingewikkeld. Het leken jare groeiende aantal delnemers is een bewijs, dat er onder de KNNV-leden zeerzeker grote interesse bestaat voor de mossenstudie.