Na de grote licheenrijkdom op de vorige excursie (Vlieland) leverde deze excursie een iets bescheidener resultaat. De beste vondsten werden gedaan op het tufkrijt (”mergel”). 1. Op de wanden van oude kalksteengroeves, vooral die op de Schiepersberg, stonden o.a. Endocarpon pusillum (eerst onlangs nieuw voor Nederland ontdekt door Maarten Brand en Han van Dobben), Caloplaca teicholyta (= C. arenaria) met apotheciën, Dermatocarpon cf. cinereum. Op bemoste plaatsen is Bacidia sabuletorum veel aanwezig. 2. Een tweede standplaatstype met rijke licheenbegroeiing vormen oude muurtjes van tufkrijt-blokken. Een fraai voorbeeld hiervan was te zien by kasteel Genhoes, O van Valkenburg. Een soortenlijstje ervan werd niet gemaakt omdat Marius Harkema uit Utrecht, onder leiding van Fred Daniëls van de Universiteit Utrecht, een uitvoeriger studie maakt van de epilithische licheenvegetaties in Zuid-Limburg, in het seizoen 1974.