Voop’t eerst in de geschiedenis wordt in 1976 een gespecialiseerd zomerkamp georganiseerd door de KNMV, Van 26 juni tot en met 6 juli zal onze bryologische werkgroep een tentenkamp leiden by Buzenol, ruim 20 km ten W van Arlon. Daar ligt midden in de bossen een oud stationnetje aan een opgeheven spoorlyn. Er is nu een biologisch station in gevestigd, dat ’s avonds en by slecht weer ook overdag onderdak kan bieden, aan de deelnemers die het op de excursies verzameld materiaal willen determineren met behulp van het microscoop. Een weiiye langs de bosrand ernaast biedt een goede gelegenheid om te kamperen. De excursies kunnen velerlei terreintypen bestryken: de bossen met vele epiphytische mossen en met lcalkbronnen (”Crons”)in de naaste omgeving; fraaie beukenbossen met ryk begroeide beekoevers by Norbressart, kalkgraslandjes bij Arlon en de bronmoerassen van de voedingsbeken van de Semois. De droge kalkgraslandcomplexen in H-Frankryk liggen ook binnen de actieradiusterwyl de Z. Ardennen met zuur gesteente si vochtige rotswanden ook geen grote ritten zullen vragen. Kortotó voor mossenmehsen een veelbelovend gebied. Overigens zullen cok de hogere planten best aandacht kunnen krygen. Orchideeën zijn er op detkalk in vele soorten te verwachten, de zeldzame Bosboterbloem groeit vlak bij hot kamp. En wie zou een overvliegende Rode wouw, een Grauwe kiekendief of een alarmerende Grauwe klauwier in een oude meidoornhaag geen blik waardig keuren?