In deze rubriek denkt de redacteur nieuwe literatuur op te nemen die van belang kon zijn bij het determineren ven nedorlnndse moeeen. Bijdragen van onderen zijn zeer welkom, evt. ook over ondere gebieden van nossenstudie. Corley, n.F.V. 1970, The taxonomy of Campylopus pyriformis and reloted species. Journol of Eryology 9: 193- 212.