Hierbij worden alle belangstellenden uitgenodigd om een serie lezingen bij te wonen over bryoloqisch en lichenologisch onderzoek dat in Nederland gedaan wordt. Het programma ziet er als volgt uit: datum: Zaterdag 20 mei 1978