Het moest er toch eens van komen, deze eerste lichenologische excursie. De belangstelling voor lichenen in ons land was de laatste jaren sterk toegenomen, zoals blijkt uit de bijvoegsels bij de excursieverslagen van de Bryologische Werkgroep. Deze opleving van de lichenenstudie in ons land is vooral te danken aan de oprichting van de WHEN, de Werkgroep Herkartering van de Epiphyten in Nederland, door prof. Barkman. Deze WHEN was bedoeld om de epiphytische lichenen van Nederland opnieuw te karteren na de eerste kartering door Barkman zelf omstreeks 1950. Daaruit zou dan de huidige verbreiding van de luchtverontreiniging afgeleid kunnen worden. Omdat hij zelf niet meer voldoende tijd voor een dergelijk onderzoek kon opbrengen, trommelde hij een clubje NJN-ers en andere belangstellenden op die hij tijdens een weekend in Wijster op 21 en 22 februari 1970 naast de eerste lichenologische kennis ook een grote dosis enthousiasme meegaf. Het werk van de WHEN-groep resulteerde na een wat aarzelende start in een eerste nederlandse tabel van macrolichenen, en in een stroom van gegevens over de epiphytische lichenen in Nederland. Deze stroom werd zo omvangrijk dat op de verwerking daarvan Thoke de Wit onlangs met een fraai proefschrift kon promoveren.