Zoals op de jaarvergadering in de Eifel dit voorjaar is gemeld, organiseert de Nordic Bryolooical Society haar excursie in 1982 in Jutland; deze excursie zal ruim één week duren en is uitdrukkelijk ook hedoeld voor onze leden; zo zal gezorgd worden voor kampeermogelijkheid en uitwerkruimte. Dit is een unieke gelegenheid om in een gezellige omgeving een tijdlang intensief met mossen bezig te zijn en tegelijkertijd contacten te leggen met andere bryologen! Plaats en tijdstip zijn momenteel nog niet precies bekend. Waarschijnlijk zal het kamp omstreeks eind juni/begin juli in Noord-Jutland plaatsvinden. Zodra meer gegevens beschikbaar zijn, ontvangt u verdere informatie.