De deelnemers ontmoetten elkaar in hoofdzaak in of nabij de priorij Thabor te St. Odiliënberg. Hier werd door de meesten gelogeerd, in het gastenhuis of op het gazon. Het weekend bracht zeer gunstig mossenweer. De voorbereidingen waren ook prima gedaan, zodat we mogen terugkijken op een zeer geslaagd weekend. Hier willen we ook speciaal onze lokale gids naar De Doort, W. de Veen, hartelijk danken voor zijn uiterst enthousiaste en deskundige leiding door dit gebied. Een aantal excursiegebieden wordt hieronder kort beschreven.