Dit handzame boekje bewat een uitwoerige sleutel tot de belgische lewermossoorten, met gegewens ower standplaats en werspreiding en tekeningen. Het is de wertaling door Margaretha De Ridder wan een oorspronkelijk frans werk, waarbij de nederlandso namen zijn toegewoegd en de onderschriften bij de illustraties gezet (een werbetering!). Omdat wrijwel alle nederlandse lewermossen ook in België woorkomen, is dit werk ook zeer goed te gebruiken woor Nederland. Te werkrijgen bij de Nationale Plantentuin wan België, B-1860 Meise.