Slechts vier doorzetters maakten op 11 oktober de lange reis naar Makkum: J.M.Bekker, G.Dirkse, G.J. Kets en P.A.Slim. We troffen elkaar op het NS-station van Snits. Het was koud, winderig en regenachtig. Doordat we te laat in Makkum arriveerden, liepen we de afspraak met R. van Dekken, de bewaker van de Makkumer- en Kooiwaard mis. Na enig zoeken slaagden we erin telefonisch contact met hem te leggen. Daarna besloten we vanwege het gevorderde uur alleen de nabij Piaam gelegen Kooiwaard te bezoeken (fig.1). De ongeveer 95 ha grote Kooiwaard is eigendom van de dienst der Domeinen en wordt al vanaf 1940 beheerd door It Fryske Gea: het centrale deel van de waard wordt als onbemest hooiland beheerd en het merendeel van het omringende riet als cultuurrietland geëxploiteerd.