Eindelijk is hij er, de nieuwe mossentabel! Het eerste exemplaar, nog niet eens gebonden, werd tijdens de voorjaarsvergadering van de mossenwerkgroep op 1 mei 1982 te Egmond aan de Hoef door Wim Margadant, bij wijze van verrassing, onder applaus en veel belangstelling ten doop gehouden. Het is een groen, slap plastic – kaft gestoken boek heeft met zijn 12 bij 19 cm een handig formaat. Het kan in een niet al te kleine jaszak worden gestoken en is in dit opzicht een echte veldgids geworden. ‘Beknopte flora van Nederlandse blad- en levermossen’ is de titel. De auteurs, Wim Margadant en Heinjo During hebben het opgedragen aan de vrienden in de N.J.N. en de Bryologische werkgroep van de K.N.N.V., de vereniging die het beekje ter gelegenheid van haar 80e verjaardag heeft uitgegeven. De helaas onderling sterk in kwaliteit verschillende illustraties zijn verzorgd door A.Luitinght, H. de Miranda en N.E. Nannenga – Bremekamp. Het boek telt in totaal 517 pagina’s. De inhoud valt uiteen in drie delen, een algemeen gedeelte van 42 blz. met inleiding en literatuur, de ‘Determineertabellen’, 403 blz. (inclusief bijbehorende verklaringen) en tenslotte een register van mossennamen van 62 blz.