Gelokt door schitterend voorjaarsweer verzamelden zich rond 35 deelnemers bij het Station Zaltbommel voor de eerste excursie in 1982. Na enig overleg werd rond half elf koers gezet naar Hurwenen. Vlakbij de steenfabriek aan de Waal viel ons oog op een oude, beschaduwde bakstenen muur. Bryologisch best interessant: Eurhynchium speciosum, Fissidens pusillus var. tenuifolius beide met kapsels en fraai ontwikkelde Gyroweisia tenuis. Op weg naar kribben in de Waal ging men plat op een open stuk licht zavelige grond. Barbula spp., Pottia truncata, Bryum gemmiferum, B.barnesii en Aloina spec. verhoogden zichtbaar het enthousiasme. Een aantal deelnemers had inmiddels een krib te pakken. Aanvankelijk gewone soorten als Schistidium rivulare, Leskea polycarpa, Rhynchostegium riparioides en Didymodon trifarius. Terwijl een aantal excursiegangers de lunch nuttigden werden de volhouders beloond met de vondst van Fissidens crassipes, schitterende pollen Barbula vinealis, terwijl bovendien nog Cinclidotus danubicus boven water werd gehaald. De grienden bij Waardenburg, die tijdens de voorjaarsexcursie in 1975 ook werden bezocht, waren ’s middags ons excursiedoel. De toegang werd beperkt door de hoge waterstand terwijl het zoeken naar mos werd belemmerd door een dichte sliblaag waarmee vrijwel alle wilgen bedekt waren. Toch nog leuke vondsten: Scleropodium caespitans, Homalia trichomanoides en Radula complanata. Stenen en kribben langs de Waal waren goed voor o.m. drie Orthotrichum soorten: O. diaphanum, O. anomalum en O. cupulatum. Het talud aan de westkant van de weg over de Waal t.h.v. de grienden leverde o.a. Fissidens incurvus en kapselende Rhynchostegium megapolitanum op. Verder nog Phascum cuspidatum en Weisia longifolia!