Donderdag 29 april 1982 reisde bryologisch – lichenologisch Nederland naar Egmond aan de Hoef om daar het 35-jarig werkgroepsjubileum te vieren. Men ontmoette elkaar in de jeugdherberg ‘Klein Rinnegom’, waar vrijdagavond 30 april de algemene ledenvergadering werd gehouden. Wim Margadant, die alleen deze avond aanwezig was, toonde de verzamelde leden het eerste exemplaar van de Beknopte Flora van Nederlandse Blad- en Levermossen. Tevens werd Wim die avond het erelidmaatschap van de werkgroep aangeboden. De zaterdagavond stond in het teken van het jubileum: dia’s van nestbouwende-, boompje klimmende-, zonnebadende- en gezellig koutende bryologen deden de zo rijke historie van de “Werk”-groep voor menigeen herleven. De geschiedenis van de Werkgroep is door Groenhuijzen samengevat tijdens een voordracht op de vijfde Bryol.-Lichenol. dag (6 maart 1982 te Utrecht). De tekst staat afgedrukt in Natura (Groenhuijzen 1982). Het eigenlijke feest bestond, zoals Nol Luitingh op de jubileumavond opmerkte uit drie dagen veldwerk in een gebied met een gevarieerde mosflora.