Hoewel er veel studies zijn naar de groeisnelheid van epilitische lichenen is er opmerkelijk weinig bekend van epifytische lichenen. Groeimetingen zijn van belang omdat groeireductie één van de mechanismen is van beschadiging door luchtverontreiniging. In de besproken studie is gebruik gemaakt van een fotografische methode. Epifytische thalli van Parmelia sulcata werden geselecteerd op vrijstaande, niet geëutrofieerde wegbomen op 150 locaties. De thalli werden jaarlijks gefotografeerd volgens een standaard methode. Elke foto werd genomen vanuit een vaste positie (precies opgemeten) en met binnen de foto een meetlat. De foto’s werden genomen vanaf 1976 (of 19 77/1978) tot 1983.