In 1981 is een doktoraalonderzoek verricht met als doel te komen tot een bladmosinventarisatie van Saba en St .-Eustatius. Tevens is de relatie tussen bladmossen en vegetatietypen onderzocht. De bladmosflora van Saba (870m) en St.Eustatius (601 m) bestaat uit 63 soorten. De twee eilanden hebben 27 soorten gemeenschappelijk. Het klimaat is tropisch; d.w.z. een dagtemperatuur van 25 à 30ºC het gehele jaar door, een neerslag van 1000-2000 mm per jaar en een luchtvochtigheid van 70 – 100%. De vegetatietypen zijn nauw gekorreleerd met de klimatologische omstandigheden op de verschillende hoogten. De vegetatie is in grote delen van de eilanden sterk beïnvloed door de mens. Bladmossen komen boven de 300 m voor, maar nemen in soortenaantal sterk af in de zeer vochtige en donkere bossen boven de 600 m op Saba (dit i.t.t. de levermossen).