Met het verschijnen van dit Doek heDben onze oosxerouren een belangrijke verbetering gekregen van de vroegere ’Moosflora von Südwestdeutschland’ van Karl Bertsch. Het is een pocketuitgave geworden die bruikbaar is in heel Midden-juropa, uitgezonderd de Alpen. Het Destaat uit een groot aantal tabellen voor onderscheid van noofdgroepen, geslachten en soorten. Per soort wordt een uitgebreide beschrijving gegeven naast gegevens over de oecologie en verspreiding. Het is mogelijk om zowel steriel als fertiel materiaal op naam te brengen. Het boek is rijkelijk geillustreerd met veel figuurtjes, die de differentiërende kenmerken illustreren, hetgeen determinatie ten goede komt. Maast habitusfiguren zijn Veel bladeren en sporenkapsels afgebeeld evenals microscopische kenmerken. Van alle genoemde soorten is minstens één figuurtje aanwezig (hoewel sommige wel klein).