– De artikels hebben betrekking op lichenen in Nederland. Vegetatiekundige artikels met enige informatie over lichenen zijn weggelaten, evenals de excursieverslagen in BUXBAUMIELLA – De redaktie is niet aansprakelijk voor een – niet uit te sluiten – onvolledigheid van de lijst.