Al enkele jaren is bekend dat zich op de drooggevallen zandplaten van het Lauwerszeegebied, op de grens van Groningen en Friesland, een rijke lichenenvegetatie heeft gevestigd. Vanaf de drooglegging in 1969 nam de vegetatie bezit van dit voormalig stuk Waddenzee, maar het duurde lang voordat de hogere zandplaten enigzins begroeid raakten. Misschien dat daardoor de mossen en lichenen relatief veel kans hadden zich op deze platen te vestigen. In eerste instantie betrof het voornamelijk mossen (Joenje & During 1977), maar vanaf ong. 1980 vestigde zich een groot aantal lichenen in het Lauwerszeegebied. De gegevens zijn verzameld op acht excursies van één van ons of van ons samen. Materiaal van de meeste soorten is bewaard in het herbarium van de eerste auteur. Enkele determinaties werd gecontroleerd door H.Sipman, waarvoor hartelijk dank.