De belangstelling voor deze excursie was groot. Maar liefst 40 deelnemers meldden zich op vrijdagavond 29 april in ’t Harde bij camping ‘De Wyckel’ en de jeugdherberg ‘NBAS – Bondshuis’ waar we onderdak hadden gevonden. Tijdens het weekend zouden we grofweg het gebied tussen Kampen, Zwolle en Elburg (IJsseldelta) en enkele terreinen in Oostelijk Flevoland inventariseren. In totaal werden hierbij 24 locaties bezocht met zeer uiteenlopende biotopen. Dit resulteerde in 146 bladmossen en 18 levermossen, waaronder een betrekkelijk groot aantal zeldzame soorten. De topper werd al gemeld voordat het weekend begonnen was. Maarten Brand verzamelde onderweg in het noordwestelijk deel van de Doornspijkse Heide bij ‘De Zoom’ kapselende Tetraplodon mnioides waarmee hij menigeen likkebaarden deed. Andere spectaculaire vondsten waren nog Dichodontium pellucidum aan het Zwolsche diep, Hypnum pallescens in een ikenhakhoutbosje te Herfte bij Zwolle en Leucodon sciuroides op het landgoed Windesheim alle drie door Heinjo During verzameld. Vermeldingswaard is verder nog het groot aantal Orthotrichum soorten waarvan er maar liefst 8 in de soortenlijst voorkomen. De verschillende gebieden worden besproken in de volgorde van (1) Kustgebied (IJsseldelta), (2) de bossen en (3) de Doornspijkse heide.