In het kader van de IJsselmeerpolder-excursies van de Bryologische – Lichenologische Werkgroep van de KNNV werd op 15 mei 1982 een derde excursie naar Oostelijke Flevoland gehouden. Eerdere excursies in deze polder, naar het Roggebotzand en Bremerberg waren succesvol, zie de verslagen in Buxbaumiella 11. Maar de meest spectaculaire mosvondsten van Oostelijk Flevoland zijn in de Abbert en het Revebos gedaan door Rienk-Jan Bijlsma. Daaraan wilden we vandaag wat proberen toe te voegen. Helaas werkte het weer niet mee; het was warm weer met stralende zonneschijn, zodat alle mossen verschrompeld waren. Maar het voorjaarszonnetje lokte wel 17 deelnemers naar buiten, die onder leiding van schrijver dezes met enige vertraging (sorry!) vlijtig aan het werk togen. In de loop van de dag werden de volgende terreinen bezocht (de vermelde O-kavels behoren tot het Revebos, de P-kavels tot de Abbert; de nummers 1-6 zijn de aanduidingen die ook in de soortenlijst gebruikt worden).