Een mosseninventarisatie in een gebied westelijk van Amersfoort scoort onverwacht hoog. Een en ander is grotendeels te danken aan een oud vervallen amfitheater uit de dertiger jaren. Hierop komen een aantal bijzondere soorten voor. Het gebied is gevarieerd. Een dierentuin, Pinetum, bosvijver zijn aanwezig, terwijl er veel verscheidenheid is in de aanplant. Tevens is de begrenzing van invloed. De zuidkant omvat een heideperceeltje als uitloper van een groot (helaas) militair oefenterrein; de Vlasakkers. De westkant wordt begrensd door een zandafgraving en het stuifzandgebied de Korte Duinen, terwijl de noordkant aansluit bij de Birkt; een overgangsgebied naar de rivier de Eem. De lijst geeft diverse zeldzame soorten (Ctenidium moluscum, Tortella tortuosa, Ptilidium pulcherrimum). Helaas wordt het gebied door allerlei plannenmakers en het amfitheater door allerlei schoonmakers bedreigd. Het is niet te verwachten dat de Gemeente Amersfoort de natuurwetenschappelijke waarden zal laten prevaleren.