Hieronder vindt u een lijst van publicaties die in de periode 1971 t/m 1984 verschenen zijn over blad- en levermossen in tijdschriften (boeken). Niet opgenomen zijn de artikelen in Buxbaumiella en Lindbergia. De lijst heeft tot doel publicaties die niet in bryologische tijdschriften zijn verschenen meer bekendheid te geven. Dit geldt o.a. in sterke mate voor doctoraalverslagen, die vaak maar in enkele exemplaren zijn verschenen.