Opmerkelijk weinig deelnemers (in totaal twee personen) voor deze lichenologische excursie naar een eiland met een toch interessante licheenflora. Met Bern, mijn vrouw, heb ik gedurende twee dagen verschillende gebieden onderzocht, echter maar een beperkt aantal waardoor de soortenlijst verre van volledig is. Naast de gegevens van mijzelf zijn ook velddeterminaties van Pim van der Knaap, die met de bryologische excursie heeft meegedaan, opgenomen welke zijn vermeld onder nr. 15 in de soortenlijst.