Tijdens een expeditie in 1985 van het Instituut voor Systematische Plantkunde in Utrecht naar Guyana, Suriname en Frans Guyana heb ik samen met Harrie Sipman ongeveer 250 collecties verzameld van de lichenenfamilie Pyxinaceaea (=Physciaceae). Gedurende de rest van het jaar heb ik al deze collecties morfologisch en chemisch onderzocht. Ook het beschikbare herbariummateriaal is bewerkt. Er bleken 46 soorten in de Guyana’s gevonden te zijn, waaronder 6 nieuwe soorten voor de wetenschap. De meeste soorten (52%) zijn pantropisch of komen ook subtropisch voor, één ervan zelfs in Nederland (Hyperphyscia adglutinata). De overige soorten zijn beperkt tot Amerika, Zuid-Amerika of endemisch voor de Guyana’s Veel soorten bleken niet erg substraatspecifiek te zijn, een verschijnsel dat ook bij de Nederlandse Physcia’s opvalt. De belangrijkste ecologische factor in de Guyana’s schijnt de afstand tot zee te zijn; er zijn duidelijk een kustflora met 40% van de soorten en een binnenlandflora met 50% van de soorten te onderscheiden. Kustsoorten zijn de meeste Buellia’s en Rinodina. en alle Dirinaria’s en Hyperphyscia’s. Binnenlandse soorten zijn de meeste Pyxina’s en alle Heterodermia’s.