In de periode 1937-1944 werd de veldopname ten behoeve van de eerste bosstatistiek (een oppervlaktestatistiek) uitgevoerd. De opname geschiedde per kaartblad en men beoogde een zo volledig mogelijke inventarisatie van alle bosopstanden in Nederland. De gegevens werden in 1946 gepubliceerd. Het veldwerk voor de tweede bosstatistiek vond plaats van 1952-1963. Het betrof wederom een volledige inventarisatie, nu echter uitgebreid met schattingen ten behoeve van een voorraadstatistiek. De derde bosstatistiek vond aansluitend aan de tweede plaats en wel in de periode 1964-1968. Het is een oppervlaktestatistiek die kan worden beschouwd als een bijstelling van de tweede bosstatistiek.