Dit korte artikel is een bijdrage bij het gelijknamige artikel in Lindbergia 10, 1985. Door de beperkte financiën van dit blad moest het betreffende artikel dusdanig ingekort worden dat de soortenlijst en de grafieken verdwenen. De beide auteurs zijn echter van mening dat zowel voor de beheerders als voor latere onderzoekers deze tekstonderdelen gemakkelijk te verkrijgen moeten zijn. Daarom werd de redakteur van Buxbaumiella benaderd en deze verklaarde zich bereid de soortenlijsten en de grafieken te publiceren. Fig. 1 laat de afname zien van de eigenlijke hunebeddenflora en de toename van de algemene cementflora vanaf 1939 (de eerste inventarisatie door Jansen & Wachter), via 1968 (de tweede inventarisatie door Masselink en Van Zanten) tot aan 1983. Fig. 2 laat de samenstelling van de hunebeddenflora zien op het moment van de drie inventarisatierondes. De redenen van deze sterke degradatie van de mosflora op de Nederlandse hunebedden vindt u in eerdergenoemd artikel in Lindbergia 10: 187-189.