Enige tijd geleden heb ik iedereen gevraagd om door te geven als men een plaatselijk mossen- of korstmossenwerkgroepje had. Deze oproep heeft tot nu toe de vol gende reacties opgeleverd: In Amsterdam worden eens per maand bijeenkomsten gehouden in het Hugo de Vries laboratorium (behalve in juli). Men kan er determineren met behulp van aanwezige microscopen. Voor meer inlichtingen: