De, roem van het Winterwijkse berust voor een groot deel op de bekendheid van een beperkt aantal ‘klassieke’ excursiegebieden zoals het Korenburger- en het Wooldse veen, de steengroeves, Buskers en Bekendelle. Op 9 oktober 1982 werd door 9 mensen een bezoek gebracht aan veel minder bekende gebieden ten noorden van Winterswijk. Alle bezochte terreinen liggen in uurhok 41.15 in het buurtschap Meddo. 1. Het eerste terrein ligt aan weerszijden van de weg Winterswijk – Groenlo (41.15.44). Het is een zeer afwisselend gebied met een eikebos met greppels en steilwandjes. Langs het bos ligt een nieuwe afwateringssloot. Aan de westzijde van de weg werd ook een houtwal met slootkant en een lemige maisakker bekeken. Aardige vondsten hier waren Pseudephemerum nitidum, Bryum tenuisetum en Brachythecium mildeanum.