Op 22 maart 1986 werd tijdens een eendagsexcursie het in de Noordoostpolder gelegen Waterloopkundig Laboratorium ‘De Voorst’ bezocht. Tijdens de voorjaarsexcursie van 1979 naar de Noordoostpolder bleef dit gebied onbezocht en ook daarna zijn geen bryologische gegevens verzameld in dit gebied. Het gebied (120 ha) ligt geheel op keileem. Dit keieem is de voortzetting van het hoge land van Vollenhove en is door erosie tijdens Almere en Zuiderzee-tijd in de loop van eeuwen over een lengte van 4 km weggeslagen en onder water gekomen, tot de drooglegging van de NOP in 1941. Op keileem ligt in het centrum van het gebied grof zand, aan de rand van het gebied ligt het keileem aan het oppervlak. Het is plaatselijk kalkhoudend.