Het najaarsweekend van 7 en 8 september 1985 had als excursiegebied het Staphorsterveld tussen Zwolle en Meppel. Dit gebied wordt aan de westzijde begrensd door Meppelerdiep, Zwarte water, aan de zuidzijde door de Dedemsvaart en gaat naar het oosten over in de lintbebouwing van Staphorst en Rouveen. Oostelijk van deze dorpen liggen de Boswachterij Staphorst, de Leyer hooilanden en het landgoed Dickninge (fig. 1.). Het Staphorsterveld betreft een open slagenlandschap. Het veen werd in de vroege middeleeuwen verkaveld in smalle lange percelen. Dit patroon is sindsdien behouden gebleven. In dit van oorsprong open veenweidegebied liggen beschermde natuurgebieden bij Meppel (Oude diep,Oude stroom), in de 01de maten, oostelijk van Hasselt (‘Stadsgaten’) en midden in het ‘veld’ (‘Veerslootslanden), die alle werden bezocht.