Dertien jaar na afsluiting van het ‘WHEN’-onderzoek in 1973 is een groot deel van Noord-Brabant en Limburg (kaartblad 45,46,51,52,57 en 58) opnieuw geinventariseerd op het voorkomen van epifytische korstmossen. Dit onderzoek is uitgevoerd door het RIN in opdracht van het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) met als doel het meten van effekten van (veranderingen in) de luchtverontreiniging op planten.