Sinds 1958 prof.J.Barkman promoveerde op een onderzoek naar de epifytenflora wordt ook in Nederland het belang ingezien van het gebruik van deze organismen als bioindicatoren. De waargenomen achteruitgang sindsdien is duidelijk gekoppeld aan luchtverontreinigingsfactoren. Sinds enige jaren wordt dit type onderzoek voortgezet op provinciale schaal door o.m. in Overijssel, Utrecht en Z.-Holland. In N.-Holland is echter recent geen onderzoek meer uitgevoerd op dit gebied. Dit verhaal is een verslag van een studie op kleine schaal en beperkt zich tot een aantal relatief oude bomen aan de binnenduinrand van Heemskerk en Castricum.