H. Mosterdijk. l986. De ecologie en de verspreidingspatronen van 75 soorten Bladmossen (musci) in de provincie Zeeland. PPD Dit rapport geeft van 75 soorten bladmossen beschrijvingen, waarbij aan de orde komen, ’plaats in de systematiek’, ’voorkomen in Nederland’, ’ecologie’ en ’vindplaatsen’. Per soort is een verspreidingskaartje opgenomen,gebaseerd op inventarisatie van 271 km.-hokken