Van 29 april t/m zondag 3 mei 1987 was een groot deel van de Nederlandse bryologen en lichenologen weer eens in Z-Limburg present. Er werd overnacht en gekampeerd in en bij de kampeerboerderij De Peul, een mooi gelegen zeer oude boerderij met een schitterend uitzicht over het Zuid-Limburgse landschap bij Noorbeek. Eerdere excursies van de werkgroep in dit gebied waren in 1951, 1961 en 1974. Sindsdien is er op het gebied van mossen veel nieuws bekend geworden, onder andere door het onderzoek in kalkgraslanden (Odé & During 1987). In dit lange weekeinde was er voor velen nu eens de gelegenheid om een aantal minder algemene of nu beter bekende veelal kleine soorten te leren kennen. Gedurende het weekeinde werden een groot aantal excursiepunten bezocht in het zuidelijke deel van Zuid-Limburg en ook in het aangrenzende deel van België. Mede door de toegenomen belangstelling en kennis van de kleine mosjes, de grote mobiliteit en het redelijke weer heeft dit een lange soortenlijst opgeleverd met 174 bladmos- en 37 levermossoorten, waaronder zeer zeldzame. Hieronder worden de excursiepunten en de bijzondere mosvondsten kort besproken.