Binnen het geslacht Plagiothecium zijn er een aantal soorten die moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. P.curvifolium en P. laetum bijvoorbeeld, vertonen een grote overlap in hun morfologische kenmerken, hoewel extreme vormen van beide goed van elkaar te onderscheiden zijn. Ditzelfde geldt min of meer ook voor P. denticulatum & P. ruthei en P.nemorale & P.succulentum. Soms is het zelfs moeilijk om vast te stellen of een plant tot P. curvifolium dan wel tot P.denticulatum gerekend moet worden (verschilt per takje van dezelfde plant!). Veel van deze morfologische variatie wordt door het milieu waarin de planten staan geinduceerd. Het is daarom nuttig kenmerken te onderzoeken die minder sterk door het milieu worden beinvloed, zoals de eiwitten.