In 1986 werd in vrijwel geheel Oveijssel de vegetatie van epifyten geinventariseerd. Hierbij lag de nadruk op de korstmossen, die op de schors van vrijstaande bomen werd aangetroffen. Deze zijn bij veel onderzoeken zeer indicatief ten aanzien van luchtverontreinigingsfaktoren gebleken. Daarnaast werden echter ook enkele soorten mossen en algen systematisch opgenomen. De doelstelling van het onderzoek was drieerlei: het maken van een vergelijking in de tijd, het relateren van de inventarisatie aan luchtverontreinigingsfaktoren en tenslotte nagaan of de vegetatie van epifyten de verschillen in bosvitaliteit weerspiegelt.