Op 3 november 1990 werd er door de Bryologisch-Lichenologische Werkgroep van de KNNV een excursie gehouden naar Akkrum en omgeving, in Centraal-Friesland. Als doel stond voor ogen een inventarisatie van de lepen hier op mossen en korstmossen. Een achttal mensen gaf acte de présence. Ter plekke werd besloten om in twee groepjes te opereren. De eerste groep, o.l.v. Eddy Weeda en Karst Meijer, bezocht de lepenlaan ten zuiden van Akkrum. De tweede groep, o.l.v. Ben van Zanten en Jacob Koopman, toog richting Oldeboorn. Na de lunch te hebben genoten op het station van Akkrum zetten de twee groepjes koers richting Irnsum. Als gevolg van de weersomstandigheden – ruig Fries herfstweer – en de (daarmee samenhangende?) geringe opkomst kon helaas niet het geplande totale aantal lepen worden bekeken.