De Plaat van het Land van Essche, kortweg Esscheplaat is gelegen aan de noordoever van het Hollands Diep nabij Strijensas. Samen met de Zeehondenplaat vormt het een eiland, dat slechts door een smalle kreek, ’t Schaar, gescheiden is van het polderland van de Hoekse Waard (zie kaartje). Ten zuiden bevindt zich het industrie-complex van Moerdijk. De Esscheplaat bestaat bijna geheel uit verwilderde grienden. Het langgerekte gebied is ongeveer 100 ha groot. Over de mos- en korstmosflora was nog maar weinig bekend. In 1968 zijn door C.J. Heij en H. de Jong gegevens verzameld (Van Zanten & During 1970). Het gebied stond toen nog onder invloed van het getij, tevens werden de meeste grienden nog gehakt. In tegenstelling tot de geheel ‘zoete’ Biesbosch verder oostwaarts, was hier voor de afsluiting van het Haringvliet, de invloed van het zoute zeewater enigszins merkbaar. Met name bij stormachtig weer kon het water er licht brak zijn. Inmiddels resteert ook hier nog maar een getijverschil van enkele tientallen centimeters. Het terrein wordt door zijkreken van ’t Schaar in een zestal ongeveer even grote percelen verdeeld. De meeste percelen zijn rond 1973 voor het laatst gehakt; de exacte data konden niet worden achterhaald. Een gedeelte in het zuid-oosten is veel ouder en dateert van 1960. Hier vindt in een afgerasterd deel begrazing plaats door enkele pony’s. De boomlaag bestaat vrijwel geheel uit hoogopgaande schietwilgen. Met name langs het noordelijke pad worden nog griendstroken gehakt en hier bevindt zich ook jonge aanplant van o.a. essen, eiken en elzen.